Voorwaarden GI Travel

Voorwaarden GI Travel

Het reistechnische gedeelte wordt uitgevoerd door GI Travel.

 • Deelname aan deze congresreis is exclusief voor leden van de NVOI.
 • Uw reservering is pas bevestigd nadat u na inzending van het ingevulde inschrijfformulier een definitieve bevestiging van de NVOI heeft ontvangen.
 • Op reizen is de reisbureaumargeregeling van toepassing. Er is derhalve geen verrekening van BTW mogelijk op deze prijzen.
 • Alle vermelde prijzen zijn berekend op basis van tarieven en koersen, zoals die op dit moment van kracht zijn. Eventuele toeslagen (bijv. brandstoftoeslag) van de kant van vervoerder(s) en andere dienstverlenende bedrijven kunnen worden doorberekend.

GI Travel (KvK 24396768) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. Het reistechnische gedeelte van deze reis wordt aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen) die van toepassing zijn op deze aanbieding tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie zijn te vinden op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

De navolgende bepalingen zijn door GI Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Tevens gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:

Betalingsvoorwaarden: 
Na ontvangst van de factuur dient er binnen 15 dagen een aanbetaling van 80% van de reissom te worden voldaan.
Op 15 januari 2023 dient de volledige reissom te zijn betaald.

Annuleringsvoorwaarden:
Vanaf het moment van bevestigen t/m 15 januari 2023 bedragen de annuleringskosten 80% van de totale reissom.
Vanaf 16 januari 2023 bedragen de annuleringskosten 100%.

Wijzigingen:

 • Naamswijzigingen na boeking zijn mogelijk. De wijzigingskosten bedragen € 125 per persoon. Naamswijzigingen zijn mogelijk tot 15 maart 2023.
 • Na 15 maart 2023 zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

Afwijkende terugvlucht
Er kan uitsluitend een compleet arrangement geboekt worden, inclusief vlucht. Het is beperkt mogelijk om bij boeking een afwijkende terugvlucht aan te vragen.

 • Afwijkende reisdata zijn te allen tijde op aanvraag en onder voorbehoud van acceptatie. Afwijkende routes zijn niet toegestaan.
 • Je kunt uitsluitend de datum van de terugreis wijzigen.
 • Bij een afwijkende terugvlucht is de transfer tussen hotel en luchthaven niet inbegrepen, hiervoor geldt ook geen restitutie van gelden.
 • De kosten van een afwijkende vlucht of afwijkende reisdatum bedragen € 100 p.p. plus een eventuele toeslag voor extra hotelnachten en de eventuele meerprijs van de afwijkende vlucht.
 • Wanneer je een afwijkend arrangement boekt, kunnen er andere betalings-, annulerings- en wijzigingsvoorwaarden gelden, hier word je voor bevestiging van het afwijkend arrangement over geïnformeerd.

Minimum verblijf in het hotel: 3 nachten

 

SGRZ
GI Travel (KvK 24396768) is aangesloten bij SGRZ. Je kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling valt het reistechnische gedeelte van deze reis onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

GI Travel (KvK 24396768) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (www.calamiteitenfonds.nl). De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

 • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan worden uitgevoerd;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien als gevolg van een calamiteit de reis moet worden aangepast of indien u vervroegd moeten worden gerepatrieerd. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Wettelijke informatie
De combinatie van reisdiensten die je wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302.

Deelnemersgegevens
Als het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze reisovereenkomst geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar dan zijn wij niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze gegevens ontbreken.

Vervoer
Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden heeft u ontvangen, zijn te vinden op hun websites of te lezen op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.

Reizen in coronatijd
Als internationaal georiënteerde reisorganisatie met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam volgt GI Travel de richtlijnen die zijn opgesteld op basis van regels en adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, RIVM, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, reisbrancheorganisatie ANVR en internationale en lokale overheden, waarbij lokale regels op de bestemming uiteraard leidend zijn.

Deze richtlijnen en protocollen zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen tussentijds worden aangepast aan de actualiteit. Voor actuele adviezen over reizen naar het buitenland m.b.t. COVID-19 verwijzen we naar Reisadviezen ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reisadvies op uw bestemming
Op dit moment geldt voor Griekenland een groen reisadvies.

Voor actuele adviezen over reizen naar Griekenland m.b.t. COVID-19 en overige belangrijke informatie verwijzen we naar: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/griekenland/reizen/reisadvies

Vragen?
Voor vragen over het reistechnische gedeelte kunt u een mail sturen naar: nvoi@gi-travel.nl.
Voor inhoudelijke vragen over het congres kunt u een mail sturen naar: congresbureau@nsoi.nl.

 

Spring naar toolbar